Mēs izglābsim pļavas

mēs izglābsim Latvijas pļavas,
ieliksim darbu, attieksmi, katrs mazliet no savas daļas ..
tas pildīs mūsu sirdis ar skaistiem stāstiem,
jo nedrīkst viss aizaugt ar krūmiem, sārņiem!
Lauris Valters
Govs purniņš... Aste... Dunduri... Tikko pļautas zāles smarža... Siena grābšana un likšana ķīpās... Tā ir mana Latvija. Manai Latvijai ir siena smarža... Dundura kodiens...
Rēzija Kalniņa
...šobrīd viskvalitatīvāk sevi tirgū parāda liellopu audzētāji. Neesmu saticis nevienu saimnieku, kurš savu sirdi nav atdevis dzīvniekiem. Viņiem tā nav tikai gaļa, burgeris vai lopa šifrs "ekseļa" tabulā. Tas ir saimniecības pasaules līmenis, kur dzīvniekam ir dota brīvība Latvijas pļavās
Armands Tripāns
Mana bērnība nav iedomājama bez agrajiem rītiem, gumijnieku vilkšanas kājās un steigšanās rīta darbos saullēktā, kabatā iemetot kādu vētrasputna konfekti. Govs siltās elpas garaiņi kūtī, skābbarības smarža, pieglaušanās govs siltajam sānam, stundām ilga lūkošanās lielajās, tumšajās, kristāldzidrajās acīs un īpašā uzticība, kad govs ēd ābolu no rokas,- tā ir mana Latvijas sajūta...
Laura Erdlāne, aktrise